Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: www.kkv.fi.

Tietoa tekijänoikeuksista: Tekijänoikeuslaki, Kopiosto.

Kuvituspiirrosten tilaus- ja toimitusehdot

Hilla-apajalla noudatetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita ja tekijänoikeuslakia. Ehdot on laadittu suojaamaan sekä tilaajaa että tekijää.

1. Kuvituksen tilaaminen ja tilausvahvistus

Ota yhteyttä mielellään sähköpostitse osoitteeseen katja(at)hilla-apaja.fi ja kerro, millaista kuvitusta tarvitset. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian ja kyselen lisätietoja, mikäli tarpeen. Sen jälkeen teen Sinulle sähköpostitse tarjouksen. Jos päätät tilata kuvituksen, lähetän Sinulle sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet sopimamme hinnan sekä muut olennaiset seikat. Näin molemmille osapuolille jää kirjallinen tosite tilauksesta.

Tarjouksen ja tilausvahvistuksen tekemistä varten tarvitsen tilaajan nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja mielellään myös puhelinnumeron. Jos tilaaja on yritys, tarvitaan myös yrityksen nimi ja Y-tunnus.

Tilauksen tekeminen on vahvistus siitä, että tilaaja on tutustunut näihin tilaus- ja toimitusehtoihin.

Tilaajan on oltava täysi-ikäinen.

2. Aikataulu

Kuvitustyön aloituspäivämäärä ja kuvituksen valmistumispäivämäärä sovitaan tilauksen yhteydessä ja ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

Mikäli kuvitustyön aloitus tai kuvituksen valmistuminen viivästyy tekijästä riippumattomista syistä, tekijä ei vastaa viivästymisestä.

3. Tilauksen muuttaminen

Jos tilaaja haluaa muuttaa kuvitustilaustaan sen jälkeen, kun tilausvahvistus on tehty, kuvituksen tekijällä ei ole velvollisuutta tehdä muutoksia tilausvahvistuksessa sovitulla hinnalla ja aikataululla, vaan muuttuneesta tilauksesta tehdään uusi tilausvahvistus.

Jos tilaus muuttuu kuvitustyön aloituspäivämäärän jälkeen ja tekijä on ehtinyt aloittaa alkuperäisen tilausvahvistuksen mukaisen kuvituksen tekemisen, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle korvauksen jo käytetystä työajasta, tehdystä työstä ja aiheutuneista kuluista, ellei jo tehtyä kuvitustyötä ole mahdollista hyödyntää uuden tilausvahvistuksen mukaisessa kuvituksessa. Korvauksen suuruus riippuu siitä, kuinka suuri osa työstä on tilauksen muuttumisen aikaan jo tehty ja onko siitä aiheutunut erityisiä työkohtaisia kuluja. Korvaus on 25 - 75 % alkuperäisessä tilausvahvistuksessa sovitusta valmiin kuvituksen hinnasta.

Tilauksen muuttuessa alkuperäisen tilausvahvistuksen mukaisesti tehty keskeneräinen/ valmis kuvitus jää tekijän vapaaseen käyttöön, ellei sitä hyödynnetä uuden tilausvahvistuksen mukaisessa kuvituksessa.

4. Tilauksen peruminen

Tilaajalla on oikeus perua tilaus 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta mutta kuitenkin ennen kuvituksen toimitusta. Peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen katja(at)hilla-apaja.fi.

Jos tilaus peruuntuu kuvitustyön aloituspäivämäärän jälkeen ja tekijä on ehtinyt aloittaa kuvituksen tekemisen, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle korvauksen jo käytetystä työajasta, tehdystä työstä ja aiheutuneista kuluista. Korvauksen suuruus riippuu siitä, kuinka suuri osa työstä on perumisen aikaan jo tehty ja onko työstä aiheutunut erityisiä työkohtaisia kuluja. Korvaus on 25 - 75 % tilausvahvistuksessa sovitusta valmiin kuvituksen hinnasta.

Tilauksen peruuntuessa keskeneräinen/ valmis kuvitus jää tekijän vapaaseen käyttöön.

Jos tilausvahvistuksesta on enemmän kuin 14 päivää tai jos valmis kuvitus on jo toimitettu tilaajalle, tilausta ei voi perua eikä kuvitusta voi palauttaa (ks. kohta 9). Tilaaja on tällöin velvollinen maksamaan tekijälle tilausvahvistuksessa sovitun valmiin kuvituksen hinnan kokonaisuudessaan. 

5. Materiaalin toimitus tekijälle

Tilaaja toimittaa tekijälle kuvituksen tekemisessä tarvittavan materiaalin kokonaisuudessaan kuvitustyön aloituspäivämäärään mennessä. Materiaalia ovat esimerkiksi kuvitettava teksti ja mahdolliset mallivalokuvat sekä kaikki muut olennaiset tiedot kuvituksen sisällöstä.

Mikäli tilaaja ei toimita tekijälle materiaalia kokonaisuudessaan ajoissa, on mahdollista, että kuvituksen valmistumispäivämäärä siirtyy eteenpäin.

Mikäli tilaaja toimittaa tekijälle kuvituksen tekemiseen vaikuttavaa lisämateriaalia myöhemmässä vaiheessa, kun kuvitustyö on jo alkanut, on mahdollista, että kuvituksen valmistumispäivämäärä siirtyy eteenpäin.

Mikäli tilaaja toimittaa tekijälle myöhemmässä vaiheessa sellaista lisämateriaalia, jonka perusteella jo valmistunutta, alkuperäisen materiaalin mukaan tehtyä kuvituksen osaa on muutettava tai se on tehtävä kokonaan uudestaan, tekijällä ei ole velvollisuutta tehdä lisätyötä tilausvahvistuksessa sovitulla hinnalla ja aikataululla. Tilaaja on tällöin velvollinen maksamaan tekijälle korvauksen jo tehdystä, tarpeettomaksi jäävästä kuvituksen osasta. Korvaus määräytyy kyseiseen kuvituksen osaan käytetyn työajan ja työstä mahdollisesti aiheutuneiden kulujen perusteella, ja se lisätään tilausvahvistuksessa sovittuun kuvituksen hintaan. Tarpeettomaksi jäävä kuvituksen osa jää tekijän vapaaseen käyttöön. Muutosten vuoksi on mahdollista, että kuvituksen valmistumispäivämäärä siirtyy eteenpäin.

6. Kuvituksen toimitus

Kuvitus toimitetaan tilaajalle sähköisessä muodossa sähköpostitse ja/ tai alkuperäisenä paperiversiona postitse sen mukaan, mitä tilausvahvistuksessa on sovittu. Toimitus sisältyy kuvituksen hintaan, eikä erillistä toimitusmaksua peritä.

7. Vaurioitunut lähetys

Jos tilaajalle toimitetaan kuvituksen alkuperäinen paperiversio, se postitetaan tilaajalle virheettömässä kunnossa. Jos lähetys on vaurioitunut Postin kuljetuksessa, siitä on tehtävä viipymättä ilmoitus Postille. Myös minuun kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian; Yhteystiedot.

8. Maksu

Kuvituksen maksu tapahtuu laskulla.

Kun tilaaja on yritys, lasku lähetetään sähköpostitse heti, kun kuvitus on lähetetty tilaajalle. Maksuaikaa on 14 päivää, ellei erikseen sovita toisin.

Kun tilaaja on yksityishenkilö, lasku lähetetään sähköpostitse ennakkolaskuna. Maksuaikaa on 14 päivää (ellei erikseen sovita toisin erityisen nopean toimitusaikataulun vuoksi), ja kuvitus toimitetaan tilaajalle heti, kun maksu näkyy tilillä.

Jos tilaaja ei maksa laskua eikä myöskään viivästyskorollista muistutuslaskua viimeistään eräpäivänä, lasku siirtyy perintätoimiston perittäväksi.

9. Palautus

Kuvituksella ei ole palautusoikeutta. Etäkaupankäynnissä tilaajalla on yleensä oikeus palauttaa tuote 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tämä ei kuitenkaan koske tilaajalle mittatilaustyönä valmistettuja tuotteita kuten tilauksesta tehtyä kuvitustyötä.

10. Käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja alkuperäisteoksen myynti

Tekijä luovuttaa tilaajalle kuvituksen käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin tilausvahvistuksessa on sovittu. Käyttöoikeuksien laajuus voi vaikuttaa kuvituksen hintaan. Käyttöoikeuksia ovat oikeus monistaa, julkaista ja jakaa kuvitusta, ja myös kuvituksen rajoitetusta muuntamisoikeudesta on mahdollista sopia. Kuvituksen tai sen osan muunlainen kuin tilausvahvistuksessa sovittu monistaminen, julkaiseminen, jakelu ja muuntaminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty ilman tekijän lupaa.

Ns. moraalisia oikeuksia eli isyysoikeutta ja respektioikeutta kuvituksen tekijä ei voi sopimuksellakaan luovuttaa. Isyysoikeuden mukaisesti tekijän nimi on ilmoitettava kuvituksen yhteydessä, kun kuvitusta käytetään. Respektioikeuden mukaisesti kuvitusta ei saa muuttaa tekijän tai teoksen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, eikä kuvitusta saa julkaista loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Kuvituksen käyttöoikeuksien myynti ei sisällä alkuperäisteosten myyntiä, vaan siitä on mahdollista sopia erikseen. Alkuperäisteoksen hinta ei ole sama kuin sen käyttöoikeuksien hinta. Mikäli tilaukseen sisältyy alkuperäisteoksen myynti, tekijä luovuttaa alkuperäisteoksen tilaajalle yksityiskäyttöön, ellei tilausvahvistuksessa sovita erikseen toisin. Myydyn alkuperäisteoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaisesti edelleen tekijälle, ja teoksen tai sen osan monistaminen, julkaiseminen, jakelu ja muuntaminen on kielletty ilman tekijän lupaa.

11. Sopimusrikkomus, vahingonkorvaus ja sopimussakko 

Tilausvahvistus on laillinen sopimus. Jos tilaus peruuntuu myöhemmin kuin 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle sopimusrikkomuksesta vahingonkorvauksen tai sopimussakon. Tämä pätee riippumatta siitä, ilmoittaako tilaaja tilauksen peruuntumisesta tekijälle vai ei.

Jos tekijä on ehtinyt aloittaa kuvituksen tekemisen, kun tilaaja rikkoo sopimuksen, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle vahingonkorvauksen jo käytetystä työajasta, tehdystä työstä ja aiheutuneista kuluista. Jos tekijä ei ole ehtinyt aloittaa kuvituksen tekemistä, kun tilaaja rikkoo sopimuksen, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle sopimussakon. Sopimussakko suojaa freelance-työntekijää tilanteilta, joissa tilatun työn tekemiseen varattu työaika jää käyttämättä sopimusrikkomuksen vuoksi ja tekijä on vaarassa jäädä kyseisenä ajanjaksona ilman työtuloja. Kyseessä on siis kohtuullinen korvaus saamatta jääneestä myyntivoitosta.

Vahingonkorvaus/ sopimussakko on 75 % tilausvahvistuksessa sovitusta valmiin työn hinnasta.

 

Nämä kuvituspiirrosten tilaus- ja toimitusehdot ovat voimassa 1.2.2017 alkaen toistaiseksi. (Muutos aiempaan: "Materiaalin toimitus tekijälle".)